Velkommen

På hjemmesiden kan du bl.a.  finde praktiske oplysninger, læse om vores pædagogiske grundlag, læreplanstemaerne og se billeder af institutionens lokaler og legepladserne. 

 

Brug menuen til venstre for at bevæge dig rundt.

 

I kan læse rapporten fra vores pædagogiske tilsyn i 2020 

 

Nyhedsbrev september 2021


Først og fremmest: tak for en fantastisk Høstfest!

Det var en fantastisk tilmelding og ikke mindst et kæmpe engagement! Alt gik strygende og alt var nærmest perfekt, selv vejret (og det er ellers svært at holde styr på). Dejlig mad og en masse god snak mellem alle.

Hvis vi skulle gentage noget, skulle det da være sådan en fest!

Ny legeplads

Vores legeplads blev forsinket, men er nu næsten færdig. Hele det område der ligger ved Mummierne, er blevet revet ned og bygget om så det passer til vuggestuebørn. Samtidigt er der blevet bedre plads til at barnevognene med de børn der sover ude.

Hygiejne 2021

Hele august måned har været præget af samme to sygdomsforløb hos rigtig mange børn. Når børnene smitter hinanden, smitter de også personalet, så vi har også haft meget sygdomsramt personale.

Lige før covid-epidemien, startede vi et større hygiejnetiltag, hvor vi indkøbte spritautomater og begyndte at tale målrettet om især håndhygiejne.

Under covid-epidemien oplevede vi en generel forskel i fysisk trivsel blandt børn og voksne, da der var mulighed for at prioritere børnenes helbredstilstand, altså de blev holdt hjemme ved symptomer, der indikerede smittefare.

Efter en august måned, hvor vi igen oplever mange børn med forkølelse og maveinfektion, vil vi gerne genstarte ”kampagnen”. Hvis vi alle gør samme indsats for hygiejnen, som under epidemien, kan vi i højere grad skabe ordentlige pædagogiske læringsmiljøer for børnene og sikre at personalet kan være her til hverdag.

Vi må huske at det vi alle fortsat kan gøre i hverdagen, er at vaske hænder ofte og bruge håndsprit hvis ikke vi kan vaske. Desuden skal vi huske på at børn der er syge, ikke alene smitter. De trives heller ikke i institutionen. Det er hårdt arbejde for alle børn at være i vuggestue eller børnehave og derfor skal de være friske og veludhvilede, for at få en god dag og for at lære noget.

Vi vil i hverdagen bevare vores fokus på hygiejnen og det vil vi også opfordre jer forældre til.                      

 Hverdagen er vendt tilbage

Efter lang tid med restriktioner i variabel grad er hverdagen vendt tilbage. Det vil sige vi igen begynder at tage på ture med busser og metro, besøge biblioteker, museum og andre offentlige kulturinstitutioner.         Vi laver igen aktiviteter på tværs af grupperne eks. rytmik med Trolde og Mummi børn og de kommende skolebørn skal på tværs af de to børnehavegrupper mødes i storbørnsgruppen, -der starter op lige rundt om hjørnet. Vi er ligeledes begyndt at lave mad med børnene a la knækbrød, boller og frugtmos for derigennem at arbejde med børns værtskab, skabe sammenhænge gennem denne type hverdagseksperimenter.  

Dette blandt mere er tegn på vi er tilbage til den nye normal. Den er ny, da vi har valgt at blive en institution der fast åbner og lukker ude på legepladsen. Dette har vi besluttet, da vi har erfaret at overgangene i ydertimerne er mere skånsomme for børnene. Der vil dog være undtagelser hvis vejret ikke tillader at vi er udenfor.  

 

Efterår

Selvom sommeren har trukket lidt ud, er det på kalenderen efterår og vi vil snart opleve at temperaturerne falder. Vi vil gerne have at I som forældre, kigger jeres børns skiftetøj og overtøj efter, for at se om det passer. Både størrelse og til årstid.

 

Uge 42 – efterårsferie?

I uge 42 (18-22/10) har skolerne efterårsferie. Flere børn i Kollektivhuset Bella har store søskende, som går i skole.

Derfor spørger vi om jeres barn kommer eller holder fri i denne uge?

Vi kommer til at spørge jer, når I kommer i institutionen.

Når vi ved hvor mange børn der kommer, kan vi begynde en detailplanlægning. Vi har nemlig også noget personale på ferie.

Vi sender en seddel ud til i slutningen af uge 37.

 

Forældremøde

Sæt kryds i kalenderen vi holder forældremøde 5/10.

Dagsorden følger, når vi er lidt tættere på.

 

Lukkedage: hele institutionen er lukket 24/9, da vi holder pædagogisk dag!

 

 

Aula, en opslagstavle

Aula for institutionen startede 26/5. Som vi talte om på forældremødet, vil Aula i Kollektivhuset være en form for digital opslagstavle. Institutionen vil lægge oplysninger og informationer op her, men vi har prioriteret ikke at bruge tid på digital kommunikation, for i stedet tale med børn og forældre når de er i Institutionen.

 

 

 

 

 

 

Download: nyhedsbrev januar 2021 (docx - 14 kb)

 

 

 Download: Har dit barn symptomer... (pdf - 353 kb)

 Download: nær kontakt (pdf - 111 kb)

 

Download: brug mundbind (pdf - 18 kb)

 

Download: hold dit barn hjemme (pdf - 39 kb)

 

Download: bryd smittekæden (jpg - 511 kb)

 

Download: vask eller sprit hænder (jpg - 53 kb)

 

 

Mere information

Du kan finde mere information i Sundhedsstyrelsens materialer:

 

Symptomer på corona-virus:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

 

Information til forældre:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

 

 

Børnehaven tager til Hytten

Børnehaven er delt i to teams, som kører til Hytten på skift.

Husk at tiderne i busugerne er aflevering 8.30, bussen kører 8.45. Vi er tilbage ma-to 15.45. Fredag er vi tilbage 15.30.

De børn der skal i Hytten, bliver på den legeplads, der ligger ved lågen.

De børn der bliver i Kollektivhuset, er på legepladsen nedenfor trappen.

Vi har en ny oversigt over busugerne.

Fra kl.7.00 til kl.8.00 og fra 16.00 til 17.00 er børnene samlet i en gruppe. I den resterende tid deles de i deres grupper og Teams.

 

Vi er ved at starte brugen af "København Barn" (KBH Barn)

Det er en app der bruges til kommunikation mellem hjemmene og institutionen.

For at komme på KBH Barn, skal I downloade app’en til jeres telefon eller tablet.

Når I er logget ind, skal I sige nej tak til punktet ”tjek ind, tjek ud”. Vi vil ikke bruge denne funktion, da vi stadig har ansvaret for jeres børn og hellere vil sige personligt goddag og farvel.

 

I app’en kan I kun se de ting der vedrører jeres eget barn og eventuelt barnets stue/gruppe.

 

De ”Stamkort” vi har liggende i papirform, har de samme punkter med hensyn diverse tilladelser og I behøver derfor ikke bruge tid på at udfylde det.

 

Som udgangspunkt vil vi bruge KBH Barn til at sende beskeder og nyheder (Nyhedsbrev) til jer forældre.

 

Kom og fortæl os det, hvis det er svært at få til at virke, så kan vi forhåbentligt hjælpe.

 

 

 

Vi vil fortsat videregive oplysninger her, så husk at se jævnligt på  hjemmesiden.

Herunder indsætter vi link til de opslag vi har hængt op i institutionen.

 

 Download: Nyt fra kommunen dansk (pptx - 85 kb)

Download: Nyt fra kommunen english (pptx - 85 kb)

 

Pas godt på jer selv og hinanden!

 

Bliv ved med at følge med i medier og her på hjemmesiden.

 

 

 

FAMILIERÅDGIVNING PÅ TELEFON UNDER CORONA-VIRUS

Socialforvaltningen tilbyder, her i nedlukningsperioden - hvor vi mødes mindre fysisk - en åben og anonym telefonrådgivning for børn, unge og familier.

Vi tilbyder råd og vejledning til børn, unge og forældre omkring i familielivet under corona-epidemien.

Du kan ringe alle ugens dage, også i de kommende helligdage, på telefonnummer 2917 2514 mellem kl.10-21.

Her sidder der rådgivere fra Socialforvaltningen klar til at give dig råd og vejledning.

På telefonen vil du møde: • Psykologer • Skole- og daginstitutionsrådgivere • Familierådgivere • Socialrådgivere

De kan hjælpe med alle spørgsmål om børn og unge, der kræver en socialfagperson, fx: • Hvordan kan vi bedst organisere en hverdag med hjemmeskole og struktur? • Hvordan kan familien give hinanden pauser? • Hvordan klarer vi konflikter og svære samtaler i familien? • Hvordan håndterer vi en situation, som lige nu er på vej i stor konflikt? • Hvordan taler jeg med mit barn om corona-virus og god adfærd under epidemien?

 

 

 

 

 

Corona-virus kan give anledning til mange spørgsmål hos børn, som de ikke selv kan finde svar på. Find gode råd her: www.dr.dk/nyheder/ind-land/efter-nye-tiltag-saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirus

 

Læs mere om, hvordan man forbygger smitte på www.coronasmitte.dk