KOLLEKTIVHUSET

Funktionsopdeling som Læringsrum.

I Kollektivhuset arbejder vi med funktionsopdelte læringsrum ud fra studier om sammenhængen mellem kvaliteten i de fysiske og sociale læringsmiljøer, som barnet færdes i og barnets læring og udvikling.

Vores funktionsrum er etableret ud fra overvejelser, der understøtter og styrker legen,  barnets grov-motoriske  færdigheder, barnets sproglige kompetencer,  barnets finmotoriske færdigheder, barnets sociale kompetencer samt barnets personlige udvikling.

 

 

I punkterne for de forskellige aktiviteter, har vi beskrevet de mål og metode  vi anvender i arbejdet med børnene.

Billeder kan ses i  de fotoalbum, der er som underpunkt.

 

Små legeområder.

Foruden de beskrevne aktiviteter har vi  indrettet små tematiserede  legekroge rundt om i institutionen. Krogene giver børnene mulighed for at lege fordybet i små grupper i kortere eller længere tid.

 

 

 Børnehaven tager til Hytten

Børnehaven er delt i to teams, som kører til Hytten på skift.

Husk at tiderne i busugerne er aflevering 8.30, bussen kører 8.45. Vi er tilbage ma-to 15.45. Fredag er vi tilbage 15.30.

De børn der skal i Hytten, bliver på den legeplads, der ligger ved lågen.

De børn der bliver i Kollektivhuset, er på legepladsen nedenfor trappen.

Vi har en ny oversigt over busugerne.

Fra kl.7.00 til kl.8.00 og fra 16.00 til 17.00 er børnene samlet i en gruppe. I den resterende tid deles de i deres grupper og Teams.

Ture ud af huset.

 

Når børnene er i Kollektivhuset vægter vi, at de gennem ture med børnehaven stifter bekendtskab med deres lokalmiljø og byens kulturelle tilbud. 

Turene bliver  planlagt ud fra hvilket tema grupperne arbejder med, børnenes alder, hvad personalet vurderer børnene har behov for, kammerater, samt ud fra hvad børnene er optaget af.

For at sikre kvaliteten og nærværet i turen prioriterer vi, at tage på tur i mindre grupper a´ 6-9 børn med 2 voksne. Antallet af børn varierer ud fra hvor turen går hen til samt børnegruppens alder.

 

Som transport til vores bestemmelsessted bruger vi at gå, køre med de offentlige busser, toge og metro.

 

Vi har udarbejdet nogle retningslinjer for kørsel og færden i det offentligt rum.