FORÆLDREBESTYRELSEN


Bestyrelsen er valgt på et forældremøde og består udelukkende af forældre til børn i Kollektivhuset Bella

Bestyrelsen er arbejdsgiver og overordnet ansvarlig for Kollektivhuset Bellas drift, herunder økonomi og principper. Den daglig drift og ansvar for hverdagen er lagt ud til ledelsen.