PÆDAGOGISK GRUNDLAG

 

 Pædagogisk grundlag

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.” ”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.” 

 

 Grundlaget bliver uddybet med eksemplarer fra praksis i de 6 læreplanstemaer