Personale

Der er ansat 10 uddannede pædagoger, 1 PAU udannet pædagogmedhjælper, 7 medhjælpere, 1 souschef og en leder. 

 

 

 

 

Læs også om vores personalepolitik og hvilke kurser vi har på