Til nye forældre

At starte i Kollektivhusets Bella
Det er altid en ny og spændende oplevelse at starte i institution, både for barnet men også som forældre.

 

Det er vigtigt for personalet i Kollektivhuset, at du og dit barn oplever en god og tillidsfuld start i huset.

 

Hvis dit barn starter i børnehaven sender vi et velkomstbrev, hvori der står hvilken gruppe dit barn vil være tilknyttet, hvilke voksne der er på teamet og hvem der vil være tilknyttet jeres barn under indkøringen, samt en dato for en opstartssamtale.

 

Hvis dit barn starter i Småbørnsgruppen, vil I få et velkomstbrev med navn på de voksne der er i gruppen og I vil få at vide hvem der er særligt tilknyttet indkøringen.

 

Hvis dit barn starter i vuggestuen får I et velkomstbrev med navnene på de voksne i gruppen, navn på den der er særligt tilknyttet under indkøringen, samt en dato for en opstartssamtale.

 

For at skabe de bedste betingelser for dit barns institutionsliv, og få etablere en god kontakt mellem personale og forældre allerede fra opstarten tilbyder vi en opstartssamtale inden for de 6 første uger, efter jeres barn er startet. Der får I mulighed for at fortælle om jeres barn, dets behov og hvilke forventninger I har til os. På mødet vil personalet fortælle om hvilke forventninger institutionen har til jer som forældre og give jer nogle generelle informationer.