IT-målsætninger

Målsætninger for hjemmesiden
Institutionen har opstillet følgende målsætninger for hjemmesiden:

 • Hjemmesiden skal i fremtræden og indhold afspejle institutionens værdier, kultur og profil.
 • Det er målet at hjemmesiden fremstår dynamisk og afspejler en høj grad af aktualitet.
 • Forældre og personale skal have mulighed for indflydelse på hjemmesidens indhold.
 • Hjemmesiden skal være i overensstemmelse med Statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed.
 • Hjemmesiden skal overholde retningslinierne for sammenlignelig brugerinformation.

 

Hjemmesiden skal primært være orienteret mod følgende målgrupper :

 • Nuværende Forældre og børn (herunder billeder)
 • Kommende forældre samt børn (herunder billeder).
 • Kommende ansøgere til ledige stillinger
 • Aktuelle og potentielle samarbejdspartnere og interessenter i og indenfor daginstitutionssektoren.

 

Hjemmesiden skal endvidere formidle relevante oplysninger for målgrupperne, herunder primært for nuværende og kommende forældre, så som venteliste, årsplan, referater mv.
Hvis oplysningerne ikke er direkte tilgængelige på hjemmesiden, skal der oprettes link til disse oplysninger.

 

Tiltag og aktiviteter til opnåelse af opstillede mål
Nedenstående tiltag og aktiviteter skal sikre opfyldelsen af de opstillede mål. Endvidere skal hjemmesiden årligt evalueres af både ledelse og bestyrelse med henblik på forbedringer. 

Kommunikation

 • Modtagne e-mails søges behandlet og besvaret inden for 48 timer
 • Brugere opfordres til kontakt
 • Hjemmesiden er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder

 

Aktualitet og vedligeholdelse

 • Ledelsen har det overordnede ansvar for hjemmesidens aktualitet og vedligeholdelse
 • Ledelsen varetager den løbende opdatering af hjemmesiden
 • Opdatering bør foretages minmimum en gang om måneden - enkelte områder dog oftere
 • Ledelsen afsætter nødvendige ressourcer til opdatering
 • Ledelsen opfordrer både forældre og medarbejdere til at komme med forslag til aktuelt indhold
 • Ledelsen skal anvende hjemmesiden til at kommunikere alle aktuelle relevante informationer til målgrupperne

 

Tilgængelighed

Institutionen samarbejder med IT-firmaet AVTechnology om specifikke IT-kompetencer for herigennem at opnå den bedst mulige tilgængelighed (der bl.a. omfatter at hjemmesiden er handicapvenlig).

 

Email og spam

Alle e-mail-adresser på hjemmesiden er "kodet", så spam-robotter der "høster" email-adresser ikke kan læse dem.

Kendte spam-robotter nægtes helt adgang til indholdet på hjemmesiden.