Samarbejde

Samarbejde mellem forældre og personale

Vi vægter den daglige kommunikation  når I afleverer og henter jeres barn i institutionen. Det  kan være små beskeder, der kan gøre personalet og forældrene mere opmærksomme på  barnets trivsel i hjemmet og i institutionen.

 

 Vi gerne vide hvis der opstår nye livsvilkår i hjemmet såsom dødsfald eller skilsmisser etc., da det kan påvirke barnets trivsel i institutionen, samtidig med  at  personale kan være ekstra opmærksom på jeres barn.

 

Et godt samarbejde indebærer forventninger til hinanden.

 

Det forventer vi af forældrene:

I henvender jer til  personalet eller ledelsen såfremt I undres eller er utilfredse med noget.

I er aktive deltagere i jeres barns institutionens liv. 

I er medansvarlige for jeres barn og dets udvikling i institutionen.

I taler pænt om de andre børn, forældre og personale institutionen. 

 

 

Børn skal ikke opleve konflikter imellem de voksne de har i deres liv. Hvis der opstår en uenighed, skal I tale med personalet /ledelsen og aftale et møde hvor der er rum for dialog.

 

 Det kan I forvente af os:

 

Vi tilbyder en forældresamtale Inden for de første 2-4 uger efter barnet er startet i institutionen. Der vil det være mulighed for jer som forældre, at give feed back på opstarten i institutionen og fortælle om jeres barn og dets behov. Personalet vil fortælle om deres umiddelbare indtryk af barnet og hvilke forventninger de har til jer som forældre i Kollektivhuset samt give nogle overordnet informationer.

 

 I velkomstbrevet I får tilsendt inden jeres barn starter hos os, vedlægger vi en række spørgsmål, udsagn og forventninger som vi gennemgår i fællesskab til opstartsmødet. 


Den næste samtale forældrene tilbydes med personalet er når barnet skal skrives op til skolestart.

Der er mulighed for at bestille tolk hvis det er nødvendigt. 
Beskeder til jer
På opslagstavlen ved indgangen til køkken/alrum hænger der vigtige beskeder til børnehaveforældrene som vi forventer i læser.

Vuggestuen har en tavle med oplysninger ved deres dør.

Husk at kigge dagligt efter nye informationer.