læreplanstema Natur, udeliv og Science

Natur, udeliv og science

 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

 

 

Pædagogiske mål


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 


Børnesyn

 

Barnets nysgerrighed imødekommes og stimuleres gennem afprøvning af kendte og nye fænomener og lyst til at vide mere.

 

Barnet styrkes i sin motivation i at deltage i fællesskaber hvor man mødes om ”noget” i udelivet og naturen. der giver barnet mulighed for at danne nye erfaringer med sig selv, de andre børn og sin omverden.

Dannelse og børneperspektivet

 

Barnet får erfaringer med naturen ved at færdes i den dagligt, på legepladserne og på ture. Den voksne sikre samtaler om naturens fænomener, laver eksperimenter og inddrager barnets spørgsmål og initiativer. Dette er med til at barnet danner en spirende forståelse for hvad naturen kan bruge til, forstå sammenhænge og glæden og lysten til at færdes i naturen.

 

Barnet introducere i bæredygtighed bl.a. i værkstedsaktiviteterne hvor der er fokus på at være kreativ med både genbrug og  materialer fundet i naturen, børnene vejledes i  skralde sortering og genanvendelighed i den daglige rutine Eks. Plast indsamling fra Hytten og brug af bio-spanden ved måltiderne.


Leg

 

Børnene opfordres og har tid til at lege og eksperimentere med natur og naturfænomener på vores legepladser: Når børnene knækker is på vandpytterne, i sand og vand lege, når de maler med vand og pensler og oplever overfladen skifte farve.

 

Børnene har mulighed for at gå på opdagelse, få pirre deres nysgerrighed og inddrage naturen på alsidige måder i  deres lege. Eks. Når de løfter sten og  finder flotte biller, graver efter orme eller en flot pind bliver til en tryllestav. 

 

 

Læring


Barnet får erfaringer og viden om sammenhænge gennem eksperimenter, stille spørgsmål og undersøge, i en proces der er med til at understøtte barnets læring fx når en vandpyt udvikler sig til en mudderleg, der igen bliver til mad til dukker osv.

 

Naturen er en spændende arena, da den er så foranderlig, ”rodet” og uforudsigelig. Barnet lærer igennem at sortere i sine indtryk, at mærke, sanse og opleve naturens foranderlighed og begynder at udvikle en forståelse for årsag, virkning og sammenhænge, gennem nysgerrighed og undring.

 

Børnefællesskaber

 

Vi oplever, og øver os sammen i fællesskabet. Barnet støttes i at finde en plads og rolle i gruppen, som base for at udforske og være skabende sammen. Eks. En gruppe børn skal bage knækbrød til resten af børnegruppen. Bagegruppen samarbejder om at handle ind, måle af, aflåse vægten, blande dejen m.m.  Undervejs smager børnene på ingredienserne, taler om vægt og fyldt og duften af knækbrødet i ovnen. Og som afslutning skæres det bagte knækbrød ud, så der er nok til alle, bagegruppen tager værtskabet og ejerskab på sig, mens de præsenterer og deler knækbrødet ud til den øvrige børnegruppe.

 

Vi italesætter og opmuntrer børnene til at lytte og respondere på hinanden, samt være opmærksomme på hinandens fund og spørgsmål - med muligheden for at blive inspireret og få endnu mere lyst til at udforske og eksperimentere sammen og hver for sig. Eks. Internt i børnegrupperne er der genereret en viden  om, at mudder lavet af jord er bedre end sand-mudder. 

 

Pædagogisk læringsmiljø

 

Forudsætningen for at barnet skal kunne færdes i naturen eller for barnet ukendte omgivelser, være nysgerrig og undersøgende er, at barnet føler sig tryg. De voksne etablerer en tryg base, barnet kan gå ud fra – en voksen eller et andet barn at holde i hånden, en at vende tilbage til, når noget nyt skal vises frem eller man begejstres over det, der sker.

 

Sammen med andre børn og voksne stifter barnet bekendtskab med naturen og udelivet en meningsfuld læringsproces. Vi færdes sammen, er nysgerrige og eksperimenterer sammen.

De voksne tager udgangspunkt i børnenes interesser og det som barnet gerne vil vide mere om eller gør opmærksom på nye opdagelser.

 

Alle børn, uanset alder har et udeliv hele året, hvor bl.a. årets gang og vejret skaber afsæt for det børn og voksne mødes om, undersøger og leger ud fra.

Der planlægges og opstår spontane aktiviteter/lege, hvor børnene støttes i at forbinde og udforske materialer og naturen. Eks. En gruppe børn finder nogle vinbjergsnegle, de søger viden om snegle sammen med en voksen, hvilket bl.a. leder til der bygges et sneglebo,  skrives navne på sneglene, så de igen kan findes i naturen efter vinterhi.

 

 Vi understøtter barnets viden om jord-bord. Vi indsamling af frø og kerne fra vores madvare, som børnene sår, vander og planter- Og hvis vi er heldig, så smager vi på vores indsats.

 

Vi opfordrer børnene til at være nysgerrige på deres omgivelser og hverdagsfænomener, de voksne deler opmærksomhed med børnene, stiller undrende spørgsmål og søger viden sammen med børnene. Eks. En gruppe børn undersøger hastighed, da de kører biler i forskellige størrelser ned af rutsjebanen. Eller det mindre barn der lægger forskellige stykker legetøj i en vandbalje og bliver opmærksom på noget flyder oven på mens andet faldet til bunds.

 

Vi arbejder med matematisk opmærksomhed via leg, aktiviteter, rutiner og sprog: Vi ser former, tæller, konstruerer keglebaner og flotte LEGO-konstruktioner, der hældes, måles og vejes. Fx: At hælde vand fra kande til kop - eller gulv.

 

 

 

Forældresamarbejde


Vi har foto og billeder hængende om vores udeliv, som børn og forældre kan samtale om.

Vi taler med forældrene om vores erfaring med barnets interesser i udelivet.Børn i udsatte positioner


Når barnet er udfordret, tager vi det i hånden og viser og peger for, at vække barnets nysgerrighed. Vi kender det enkelte barn og orienterer os i forhold til, hvad barnet interesserer sig for, og bruger det som springbræt for at involvere barnet i oplevelser udenfor.

Vi hjælper barnet ind i børnefællesskabet, hvor barnet kan opleve og udforske sammen med andre. Eks. At følges med en kammerat


Sammenhæng med børnehaveklassen

 

Vi sikrer at barnet har erfaring med eksperimenter og udeliv og er blevet præsenteret for forskellige naturfænomener, såsom årstiderne, dyreliv osv.

Barnet har opnået erfaring med videns indsamling, årsag- virkning sammenhænge og kan omsætte simple manualer, symboler eller verbale vejledninger i praksis fx: Bygge en dæmning så vandet forhindres i at løbe ud, eller bygge en Legobil. 

 

Børnemiljø

 

Vi giver børnene mulighed for at undersøge naturen på vores legepladser. Vi har skovle, forstørrelsesglas, beholdere til smådyr og fagbøger om flora og fauna. Børnene kan grave efter orme og finde snegle, biller mm, som de kan studere på nærmeste hånd.

 

Vi opfordrer barnet til at være undersøgende og udføre hverdagseksperimenter inde og udenfor. Der bliver bygget ”slotte” af plastkasser, kørt med biler ned af store og små bakker, lave mudder af sand og vand, bygger tårne af klodser til de vælter og hoppe i vandpytter.

 

Vores legepladser rummer muligheder for både spontane og planlagte aktiviteter i både høj og lav intensitet, f.eks. højtlæsning på et tæppe og cykellege, hvor fart og ”trafikregler” gør sig gældende.